Cosmopolis projesi Türkiye, Fransa, İspanya ortakları olan yerel yönetimler, üniversiteler, dernekler arasında işbirliği ve katılımcılığın artırılmasına yönelik uluslararası bir projedir. Projenin Türkiye lokalinde paydaşları Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneğidir. Projede amaç Yıldırım ilçesinde engellilik konusunda 29 Kasım 2021 de yapılan çalıştay ve 8 Aralık 2021 de yapılan farkındalık etkinlikleri ile engellilik konusunda yerel yönetime önerilerde bulunmak, akademik çalışmalara veri oluşturmak ve güzel uygulamaları uluslararası mecralarda paylaşmaktır

Proje tanıtım sunumu

 

Çalıştaydan görüntüler:

Çalıştay çıktıları:

TV programı 

Basın yansımaları:

https://www.bursadabugun.com/haber/bursa-da-engeller-asiliyor-1462265.html

http://m.olay53.com/haber/engelleri-birlikte-asmak-icin-calistilar-879395.htm

https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/bursa-da-engelleri-birlikte-asmak-icin-calistilar-623614.html

https://beyazgazete.com/haber/2021/11/30/engelleri-birlikte-asmak-icin-calistilar-6335575.html

Bursa Teknik Üniversitesi’nde Engellilik Çalıştayı düzenlendi.

Farkındalık günü:

Cosmopolis projesi farındalık etkinliğimiz lokal paydaşlarımız BTÜ ev sahipliğinde Yıldırım Belediyesi katkılarıyla bir festival havasında geçti. Rektör yardımcısı Beyhan BAYHAN hocamız tek tek tüm stantları gezerek bilgi aldı sohbet etti. Katılan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz #biliktefilizleniyoruz🌱 #engellilerhaftası #cosmopolis @bursateknikuni @yildirimbelediyesi @yildirimkentkonseyiengelliler @simbiyozaktivite @mebozelegitimrehberlik @meb @bursaash @niluferbel @turkiyebeyazaybursaofficial @bursaisitmeengelliler1957 @bursaotizmdernegi @bursa_down_kardesligi @marmarateknokent @btugencfikirlertoplulugu @btusosyalcalismalartoplulugu #nilüferişokulu #barakfakiözeleğitimokulu  

https://barakfakihozelegitim.meb.k12.tr/icerikler/farkindalik-etkinligi-ile-okullarin-tanitimi_12216014.html

https://haberler.btu.edu.tr/detay/5694/y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mda-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-art%C4%B1yor

Devamında 18-19 Aralıkta projemiz Bursa 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde sunulmaya hak kazanmıştır

Sunay.Aras

Kongre özet metin:

ÖZET

5378 sayılı “Engelliler Hakkındaki Kanun”un amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan çalışmada, özel gereksinimli birey ifadesi yerine, yürürlükte olan 5378 sayılı kanununda geçen adıyla “engelli” ifadesi kullanılmıştır.

Cosmopolis projesi, Türkiye, Fransa ve İspanya ortakları olan yerel yönetimler, üniversiteler, dernekler ve hukukçular arasında işbirliği ve katılımcılığın arttırılmasına yönelik uluslararası bir projedir. Projenin Türkiye lokalinde paydaşları Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldırım Belediyesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği’dir.

Projenin amacı, yerelde yapılacak farkındalık etkinlikleri ile yerel yönetimlere engellilik konusunda önerilerde bulunmak, akademik çalışmalara veri oluşturmak ve örnek uygulamaları uluslararası mecralarda paylaşmaktır.  Bu amaçla yapılan çalıştayda üç ana konu belirlenmiştir. Bunlardan birincisi engelli bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunlar; ikincisi kentsel dönüşüm ve erişilebilirlik alanında yapılması gerekenler; üçüncüsü ise dijital savunuculuktur. Çalışmanın evreni Bursa ili Yıldırım ilçesi, örneklem grubu ise çalışma gruplarıdır. Örneklem grubu bir diğer ifade ile çalışma grupları, alanında uzman akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, engelli bireyler ve ailelerinden oluşmaktadır. Çalıştayda belirlenen her bir konu çalışma grupları tarafından ele alınarak, sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak; çalıştayda ortaya konan sorunlar ve çözüm önerileri özetle şu şekildedir. Eğitim ve istihdam sorunları, sosyal dışlanma, öz savunuculuğu olmaması, tükenmişlik sendromu, fiziksel çevrenin düzenlenmesinde bir takım eksikliklerin bulunması ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanamama tespit edilen sorunlar arasında yer almaktadır.  Çalıştayda ortaya konan çözüm önerileri ise; farkındalığın arttırılması, gerekli düzenlemeler için bütçe desteği sağlanması, medya okuryazarlığı ve diğer konularda eğitim ve danışmanlık desteği ile caydırıcı cezaların olması şeklinde özetlenebilir.

Anahtar Kelimeler: cosmopolis projesi, engellilik çalıştayı, dijital savunuculuk

https://www.bursakongresi.org/

Proje yurtdışı paydaşlarımız olan Next Planning ve Platonics ile karşılıklı kıyas ve paylaşım toplantılarımız devam etmektedir.

Alda ve Medar tarafından hibelenen projemiz Team4Team Mart 2022 Barselona etkinliğinde de sunulacaktır.

Sonunda İspanya’da Tarragona’dayız. Rovira Üniversitesi i Virgili’de Team 4 Team programımızın bahar okulumuz var. Türkiye, Fransa, Portekiz, Norveç, İsveç, Almanya’dan tüm STK’lar oradaydı. Birbirimizden çok şey öğrendik ve Fabel İsveç’ten max’ın kolaylaştırması ile Electionville oyununu oynadık. Katılımcı olarak projelerimizi Cosmopolis olarak sunduk.

Medar , Alda ve Platoniq eğitmeni bize neredeyse şunları öğretti:

Hak temelli yaklaşımla yurttaş gazeteciliği
Vatandaşların uygulamaya katılımı
Güvenli(r) boşluklar

Ayrıca, Barselona’da Canodrom’da dijital katılım ve katılım üzerine çalışan derneklerle (Platoniq tarafından kolaylaştırılan) “Hızlı flört” yaptık.

Gelecekteki işbirliği için yeni ağlar, ortaklıklar oluşturmamız için bir fırsattı.