Bu site henüz yapım aşamasında. Bizi izlemeye devam edin sizin için hazırlanıyoruz!

Dinçsoy caddesi Güngördü sokak No 10 Belis Park Üçevler Mah Nilüfer 16159

0533 363 1364


Simbiyoz Aktivite

Sosyal Girişimcileriz biz!

image7

yeni buluşma adresiniz simbiyoz aktivite merkezi

Site İçeriği

Önemli haberler

  • 02.08.2019 Simbiyoz ilk gönüllü komitesi toplandı
  • 30.07.2019 Simbiyoz Sosyal Aktivite adı altında derneğimizin tüzel kişiliği onaylandı.
  • 21.07.2019 logomuz grafik tasarımcımız Beliz Ertenan tarafından tasarlandı.
  • 19.07.2019 Simbiyoz Aktivite olarak dernek tüzüğümüzü imzaladık.

SSS’leri görüntüleyin

image14

Ziyaretçilerimizi sonbaharda bekliyoruz! Promosyonlar için bizi sosyal medya hesaplarımızdan izleyin

Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Simbiyoz Aktivite Kurucuları

Ben  Neslihan Edinçliler. 1970 İstanbul doğumluyum.Anadolu üniversitesi Özel Eğitim Bölümü zihin engelliler öğretmenliği mezunuyum.27 yıldır özel eğitim alanında öğretmen ve yönetici olarak çalışıyorum. Zihinsel engelli çocukların okullarda kullanacakları ders kitaplarının yazılım ekibinin içinde aktif rol aldım. Engelli bireylerin gelişimlerinde kullanılacak okullarda ve ailelerince kullanılabilecek ders materyallerinin hazırlanmasında görev aldım. Bunlar hala Türkiye çapında özel eğitim okullarında kullanılmaktadır. Bocce antrenörüyüm. Bir eğitimci olarak eğitim yaşamını tamamlayan özel bireylerin, toplumdan kopmalarını engellemek, onların sosyal ve sportif yaşamda var olmalarına katkıda bulunabilmek için çalışmalar yapan gönüllüyüm.


Ben Songül Kaya. 1965 Ankara doğumluyum. Hacettepe matematik mezunuyum. Mental retardasyonlu ve beyincik gelişiminde problem olan özel çocuk annesiyim. Kurumsal çalışmalarımı bankacı olarak sürdürmüş bir emekliyim.Özel çocuklarla birlikte vakit geçirmek, onlarla sosyal ortamları paylaşmak , sosyal yaşamın içine onları daha çok katabilmek isteyen bir anneyim.


Ben Hülya Aras. 1966 İstanbul doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. İTÜ mezunu elektrik mühendisi olarak 29 yıl kurumsal hayatın ardından , sosyal girişim alanına gönül verdim. Bu kararımda dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 uzmanlığım, sivil toplum kuruluşları ve girişimci gençler ile olan gönüllü çalışmalarım, eğitmen , coach ve mentor şapkamın etkisi oldu. Sanat, edebiyat ve her türlü etkinlik konusunda aktif katılımcı ve organizatör olmayı  severim.


Ben Asiye Asal. 1968 Bursa doğumluyum. 10 yıldır Niş cafenin işletmecisiyim.2 engelli çocuğun annesiyim. Engelli sorununun üzerine giderek, niye ben , niye benim çocuğum demeden yıllardır diğer ailelere de örnek olmak için mücadelemi sürdürüyorum. Arkadaşlık ve dostluk için herşeyi yaparım.


Gönüllülerimiz: 

Aylin Şen Mimar, Melek Adıktı İşletmeci, Simge Demir Avukat, Barış Vatansever  Mühendis, Ayşe Zık Emekli Yönetici, Can Onur Ekin Mühendis, Dağhan Serpiciler Öğrenci, Büşra Acar Öğrenci, Oğuz Gazi Öğrenci, Ayberk Çetin Fotoğrafçı, Neşe Demiröz Mimar, Faruk Usta Teknisyen,  Sevcan Kılıçaslan Öğrenci, Burcu Yağlı Öğrenci, Yeşim Kuş Eğitmen, Tuncel Sertel Mühendis, Mustafa Bozdemir Mühendis, Ümit Özmen Sinema Yapımcısı, Furkan Eyikul Turizmci,  Hüsniye Büke Emekli Çocuk Gelişim Öğretmeni, Özcan Özdemir Tekstil Mühendisi Profesör, Özlem Aliman Ressam, Ayşe Zeki İşletmeci, Sıla Bozen Mühendis, Ahmet Can Üneş Mühendis, Alper Güvercin Mühendis, Faruk Gençer Öğrenci, Yiğit Okuroğulları Mühendis


Hikayemiz

image33

Simbiyoz aktiviteyi nerede ve neden başlattık?

Bir gün Bursa Niş Kafede oturup ideallerimizi paylaştık.Özel eğitime gereksinimi olan bireylerle  ekonomik kısıtlı girişimci gençlerin kaynaştırılarak sosyalleşip , değer üretebilecekleri bir merkezi hayal ettik.  Zaman içinde farklı dezavantajlı bireylere de yaygınlaştırmayı amaçladığımız sürdürülebilir bir sistem kurmak üzere 4 kadın girişimci olarak yola çıkmaya karar verdik. Bu konudaki ihtiyaca bir nebze de olsa katkı koymak temel amacımız. Bu kapsamda faaliyet gösteren tüm partnerlerle : kamu, sosyal girişim platformları, sosyal girişimciler, STK lar , akademisyenler , teknoloji firmaları ve gönüllülerle sosyal etkimizi genişletmeyi amaçlıyoruz.Hedeflerimiz

image34

Bu özel merkezle ilgili neleri en çok seviyoruz?

Özel gereksinimi olan bireylerin iş hayatına geçişini sağlamaktan,

Dezavantajlı bireylere  kültürel,, sanatsal, sosyal aktiviteler sağlamaktan,

Özel gereksinimli bireyleri sportif branşlarda geliştirip yarışmalara katmaktan,

Ne yapacağını bilmeyen ailelere rehberlik hizmeti vermekten,

Engellilerin eşit haklara eriştiklerini görmekten,

Ekonomik kısıtlı gençlere destek olmaktan ,

Sosyal girişimci olmak isteyenlere deneyimlerimizi aktarmaktan,

Erken aşama girişim fikri olanları iş yaşamına hazırlamaktan,

Bilgi ve tecrübelerimizi, değişik tatlar halinde kafemizde paylaşmaktan,

Yaşadığımız çevredeki ev hanımlarını üretken hale getirmekten,

Çevremizdeki orta öğretim öğrencilerinin sosyal hizmetlerde aktif rol almasından, 

Toplumda farkındalık yaratmaktan, eleştirel düşünceye hizmet etmekten,

MUTLU OLUYORUZ!

TÜZÜĞÜMÜZ

 

SİMBİYOZ SOSYAL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 


Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1– Derneğin Adı: “SİMBİYOZ SOSYAL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜdür. Kısa adı “Simbiyoz ” dur. 

Derneğin merkezi Bursa ilinin Nilüfer ilçesindedir. Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 

Madde 2- Dernek sosyal girişimcilik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi, dezavantajlı ve/veya özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasını, ulusal ve uluslararası alanda gerekli koordinasyonu sağlayıp bu konular ve bu konularla ilişkili hususlarda gerekli çalışmaları yapmayı amaçlar. 

Amacını Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1-  Faaliyetlerin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için araştırmalar yapmak ve Ar-ge faaliyetlerinde bulunmak, 

2-  Kurs, seminer, konferans, panel, etkinlik atölyesi, vb. gibi faaliyetler düzenlemek, 

3-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, 

4-  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve
gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

5-  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve
yurt dışından bağış kabul etmek, 

6-  Tüzük amaçlarını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

7-  Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve
kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

8-  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak ve dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda katma değer yaratmalarına faydalı olacak faaliyetlerde bulunmak, 

9-  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

10-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, 

11-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

12-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu ve kuruluşlarına dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

13-  Dernek üyelerinin yiyecek ve giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

14-  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 

15-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle
veya vakıf, sendika vb, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
platformlar oluşturmak, 

16-  Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette
bulunmak, 

17-  İş ve iş hayatına katılımda sorun yaşayan dezavantajlı engelli bireyler için iş hayatına
katılımını sağlayacak projeler üretmek, işe ve işyerine adaptasyonunun ve iş oryantasyonunun sağlanmasına yönelik eğitim seminerlerinin ve programların düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda projeler hazırlamak ve uygulamak. İş bulamayan engelli bireyler için istihdam yeri araştırmak, 

18-  Ekonomik kısıtlı öğrenciler için Ar-ge faaliyetlerinde ve projelerinde yol gösterici avantajlar sağlamak, 

19-  Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek. Modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

20-  Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak. Kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışma yapmak, 

21-  Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak. 

Bu amaçla; 

Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir, ancak gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak dernek başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istemin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir. 

Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilebilir. 

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir. 


Üyelikten Çıkma 

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrıldığı halde otuz gün içinde derneğe olan borcunu ödemeyen veya bu konuda mazeret bildirmeyen üye hakkında yasal işlem başlatılır. 


Üyelikten Çıkarılma 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını otuz gün içinde ödememek veya geçerli bir mazeret bildirmemek. 

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

5- Bu tüzüğün 3. Maddesinde belirtilen üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 


Dernek Organları 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetin şekline göre yönetim veya genel kurul kararıyla başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görevleri devredilemez. 

Ana Organlar: 

1- Genel kurul,

2- Yönetim Kurulu, 3- Denetim Kurulu, 

Tali Organlar: 

1-Disiplin Kurulu 2-Danışma Kurulu 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyeler (gerçek kişiler yönünden) ile tüzel kişiler yönünden, tüzel kişiliği dernekte temsil edecek üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezde kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. 

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayının ilk haftası, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık 

oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Genel kurul kararlarına itiraz, toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1- Dernek organlarının seçilmesi, 

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, derneği federasyonda temsil edecek temsilci delegeleri seçmek. 

9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

14- Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alınması, 

15- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verilmesi, 

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanması, 

17- Derneğin şubelerinin açılmasını kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 10– Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

Yönetim kurulu başkanı üst üste iki dönemden fazla seçilemez. 

Yönetim kurulunun dönemi, genel kurulca seçildikten itibaren 2 yıl sürer. 2 yılı dolduran yönetim kurulu feshedilir ve feshedildiği ay genel kurulca toplanarak yönetim kurulu seçilir. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Genel kurulun verdiği yetkiyle şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 13- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak. 


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulunun dönemi 2 yıl sürer ve yönetim kurulu ile aynı gün genel kurulca feshedilerek yeni denetim kurulu seçilir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim kurulu; 

a) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 

b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 

Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 


Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 12-Disiplin kurulu yönetim kurulunun seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almış olmamak zorunludur. Disiplin kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar.Disiplin kurulunun dönemi 2 yıl sürer ve yönetim kurulu ile aynı gün genel kurulca feshedilerek yeni disiplin kurulu seçilir. 

Derneğin tüzüğünü, TC’nin ilgili yasalarını çiğneyen, yönetim organlarınca verilmiş olan kararlara uymayan, kendisine verilmiş olan görevleri icra etmekten sürekli kaçınan, üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler,dernek üyeleri veya dernek ile üyeler arasında ya da derneğe başvuruda bulunan üçüncü şahıslar ile çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve disiplin yönetmeliğinde tanımlanan cezai uygulamaları yürütmek üzere Disiplin Kurulu seçilir. 

Disiplin kurulunun iki kez üst üste aynı konuda karar alamaması durumunda, Yönetim Kurulu başkanının yer aldığı tarafın kararı, Yönetim Kurulu kararı olarak geçerlilik kazanır. Yönetim Kurulu, disiplin kurulunun çalışma esas ve şartlarını düzenleyecek şekilde bir yönetmelik hazırlar ve var olan yönetmeliklerde de değişiklikler yapabilir. Bu yönetmelikler ve yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler dernek merkezinde ilan edilir, yapılacak ilk Genel Kurulda ise üyelere birer örneği tebliğ edilir. 


Danışma Kurulunun Teşkili ,Görev Ve Yetkileri 

Madde 13- Derneğin faaliyetleri ve yapılacak olan hazırlık aşamasındaki projeleri hakkında görüş ve tavsiye bildirir. Kurul, yalnızca gelen taleplere yanıt vermekle kalmayıp, resen olarak da değerlendirmeler yapabilir. 

Bu kurul Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 3 kişiden oluşmaktadır. Bu kurula yönetim kurulunun seçeceği üye başkanlık eder. Yönetim kurulu tarafından seçilen bu kişiler, en az 15 yıldır turizm sektörü ile uğraşan veya ilgili sektörde tecrübe sahibi olan kişiler olmalıdır. Danışma Kurulu 2 yıl süreyle göreve gelir, Yönetim Kurulu'nun belirlediği yönetmelik doğrultusunda görev yapar ve işler. 


Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1- Üye Aidatı: Dernek kurulumu ile birlikte dernek giriş ücreti 50 TL olmakla birlikte, üye aidatı yıllık 100 TL’dir. Dernek giriş ücreti ve aylık aidat her yıl yönetim kurulunun asıl üyeleri tarafından her mali yılın başında belirlenir ve duyurulur. 

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 

7- Diğer gelirler. 

8- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin yüzde ellisi altı ayda bir genel merkeze gönderilir. 


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 15-Defter tutma esasları; 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 


Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’de örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler(Dernekler Yönetmeliği EK-13,14,15’de örneği bulunan); mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta )yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi 

veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Yetki Belgesi 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’de örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.” 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 


Beyanname Verilmesi 

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de örneği bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 


Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’de örneği bulunan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-4’de bulunan) doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de belirtilen); genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK- 25’de belirtilen) doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 


Temsilcilik Açma 

Madde 19-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 


Derneğin İç Denetimi 

Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 


Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 


Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22- Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla 

dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğinde 

belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki idare amirliğine verir. 


Şubelerin Görev ve Yetkileri 

Madde 23- Şubeler, tüzel kişileri olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 


Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 

Madde 24- Şubenin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 

Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur, yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 


Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanları ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği 

Madde 25- Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 

Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımıyla; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi üye için bir, arta kalan üye sayısı ondan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

Madde 26-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 


Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 27-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Simbiyoz Sosyal Aktivite ve Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 


Hüküm Eksikliği 

Madde 28-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 


Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yönetecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; Adı ve Soyadı Görev Ünvanı: 

Neslihan EDİNÇLİLER Başkan

Hülya ARAS Başkan Yardımcısı

Asiye ASAL Genel Sekreter

Songül KAYA Sayman 

Melek ADIKTI Üye

Aylin ŞEN Üye 

Ayşe Simge DEMİR Üye 

İmza: Orijinali imzalı ve onaylıdır

Bu tüzük madde 28 (Yirmi sekiz) ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. 

Confidential C 

Siz de gönüllümüz olmak ister misiniz? O zaman bize gonullu@simbiyozaktivite.com adresine adınızı soyadınızı mesleğinizi ve telefon numaranızı yazın

Etkinlikler

../../2019

Açılış

19:00 - 22:00

Simbiyoz Aktivite

+ Etkinlik Bilgileri

../../2019

Açılış

Sizi .... davet ediyoruz. .......tarafından düzenlenen ........etkinliklerinin tadını çıkarın.

19:00 - 22:00

Simbiyoz Aktivite

08-12/07/2019

Gençlik Kaynaştırma Programı

10:00 - 14:30

Nilüfer özel eğitim meslek okulu

+ Etkinlik Bilgileri

08-12/07/2019

Gençlik Kaynaştırma Programı

Siz de Nilüfer özel eğitim meslek okulu  atölyelerinde özel gereksinimli bireyler ile ortak etkinlik yapıp öğlen yemek dağıtımına katılabilirsiniz.

ilgilenenlerin info@simbiyozaktivite.com adresine iletişim bilgilerini yollamaları rica olunur.

10:00 - 14:30

Nilüfer özel eğitim meslek okulu

Bize Ulaşın

Daha da iyisi, gelin, yüz yüze görüşelim!

Misafirlerimize değer veriyoruz. 2019 sonbahardan itibaren  bizi dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Simbiyoz Aktivite

Dinçsoy caddesi Güngördü sokak No 10 Belis Park Üçevler Mah Nilüfer 16159

0533 363 1364

Bize mesaj atın!

İptal

Bu site, reCAPTCHA ile korunur; Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları geçerlidir.

Mail listemize katılmak ister misiniz?