Bu site henüz yapım aşamasında. Bizi izlemeye devam edin sizin için hazırlanıyoruz!

Dinç caddesi Belis Park No 76I Üçevler Mah Nilüfer 16159

0533 363 1364


Simbiyoz Aktivite
Sosyal Girişimcilerin etkinlik ve kuluçka merkezi

BİRLİKTE  FİLİZLENİYORUZ!

Simbiyoz Aktivite çatısı altında farklı disiplinlerden sinerji yaratan bir toplululuk olarak ;

Vizyonumuz : 


Global partnerlerimizle birlikte , dezavantajlı kitleleri kapsayıcı, özgürleştirici, inovatif aksiyonları destekleyen, sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenen bir çözüm merkezi olmak.

Misyonumuz:

Gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile birlikte kaynaklarımızı verimli, sürdürülebilir kılacak somut projeler geliştirerek özel gereksinimli bireylerin ve farklı aşamalardaki sosyal girişimcilerin katılımcı ve üretken olarak toplumsal hayatta yer almasını sağlamak.

Değerlerimiz:

•Güvenilirlik

•Şeffaflık

•Fayda sağlayıcılık

•Sürdürülebilirlik

•Kapsayıcılık

Simbiyoz Kütüphanesi

image1

Okumayı ve okuma sevgisini yaygınlaştırmayı seviyoruz.


Hedef 1000  nitelikli eser 250 üye


Kitap bağışlarınız için bizi arayın


Bu görsel TEDÜ İstasyona ait olup Simbiyoz Aktivite kullanımına izin verilmiştir

Bu görsel TEDÜ İstasyona ait olup Simbiyoz Aktivite  kullanımına izin verilmiştir

Sosyal Girişimcilere Kuluçka Süreci

Sosyal fayda sağlamak istiyorsunuz ama fikriniz mi yok? Bir fikriniz var ama nasıl ilerleyeceğinizi mi bilmiyorsunuz? Sosyal bir girişimcisiniz ama bir ortak çalışma alanına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Yarattığınız ürün, hizmet ya da modellerle toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı bir aktörseniz  ve bir sosyal kuluçka programına katılmayı istiyorsanız
ön başvuru formunu doldurunuz

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİMİZE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

1. Engel Nedir?Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumuna engel denir.


2. Yetersizlik Nedir?Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması haline yetersizlik denir.


3. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey Kimdir?Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireye denir.


4. Özel Eğitim Nedir?Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir.   *Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan,  *Üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan,  *Yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen,  *Engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir.


5. Özel Eğitim Neyi Öğretir? Özel eğitim, genel eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir. Örneğin, giyinme, soyunma, yemek yeme becerilerini çocuklar, yetişkinleri gözleyerek, taklit ederek öğrenirler. Genel eğitimden özel eğitimin ayrıldığı bir diğer nokta ise içeriğin düzenlenişidir. Genel eğitimde içerik, ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi programlarla belirlenirken, özel eğitimde programın içeriğini çocuğun ihtiyaçları belirler.


6. Özel Eğitimin Temel İlkeleri Nelerdir?

*Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.  *Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması esastır.  *Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyi, sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.  *Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitim performansları dikkate alınarak; amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.  *Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin, her tür ve kademedeki eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.  *Özel eğitime ihtiyacı olan birey için, bireysel eğitim plânı hazırlanır ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.  *Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmaları ve eğitimleri sağlanır  *Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitime ihtiyacı olan bireye yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütlerinin görüşlerine önem verilir.  *Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır.


SİMBİYOZ AKTİVİTE MERKEZİ OLARAK; 

TEMEL AMACIMIZ BİREYLERE TOPLUM İÇERİSİNDE BAŞKALARINA BAĞIMLI OLMADAN YAŞAMLARINI DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİNİ AKTİVİTELERLE KAZANDIRABİLMEK.


ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK YAPILACAK AKTİVİTELERİMİZ:

1. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİMİZLE SPORTİF ETKİNLİKLER

2. SPOR BRANŞLARINDA YAPILACAK MÜSABAKALARA KATILIM

(Özel gereksinimli bireylerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda seçilecektir )

3. MÜZİK KORO ETKİNLİKLER 

4. TOPLUM İÇİNDE SOSYALLEŞMELERİNİ SAĞLAYACAK ETKİNLİKLER

5.  EL BECERİSİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİ

6. TEMEL YAŞAM BECERİSİ KAZANDIRMA ATÖLYESİ

7. ÜRETİME KATILMAYI DESTEKLEYİCİ ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

8. ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLAYICI BECERİ ATÖLYELERİ

9. BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ KAZANDIRACAK GEZİLER

( Günü birlik, Konaklamalı )

10. İŞ HAYATINA UYGUN ŞARTLARI TAŞIYAN BİREYLERE İŞ BULUNMASI


Başvuru için lütfen yandaki  formu doldurunuz 📜 


Sorularınız için arayabilirsiniz :

Songül Kaya 05334739980

Asiye Asal 05307835677 

Neslihan Edinçliler 05335735951 

image7

Tarihsel gelişim

Önemli haberler

  • 19.09 2019  itibarıyla alt komisyonlarımız çalışmalarına başladı
  • 14.09.2019 ilk gönüllü çalıştayımızda vizyon, misyon ve değerlerimiz  oluşturuldu
  • 02.09.2019 Simbiyoz Aktivite Merkezi tadilat dekorasyon projesi başladı
  • 02.09.2019 Derneğimizin ilk geçici yönetim kurulu toplantısı yapıldı
  • 02.08.2019 Simbiyoz ilk gönüllü komitesi toplandı
  • 30.07.2019 Simbiyoz Sosyal Aktivite adı altında derneğimizin tüzel kişiliği onaylandı.
  • 21.07.2019 logomuz grafik tasarımcımız Beliz Ertenan tarafından tasarlandı.
  • 19.07.2019 Simbiyoz Aktivite olarak dernek tüzüğümüzü imzaladık.

SSS’leri görüntüleyin

image8

Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Simbiyoz Aktivite Kurucuları

Ben  Neslihan Edinçliler. 1970 İstanbul doğumluyum.Anadolu üniversitesi Özel Eğitim Bölümü zihin engelliler öğretmenliği mezunuyum.27 yıldır özel eğitim alanında öğretmen ve yönetici olarak çalışıyorum. Zihinsel engelli çocukların okullarda kullanacakları ders kitaplarının yazılım ekibinin içinde aktif rol aldım. Engelli bireylerin gelişimlerinde kullanılacak okullarda ve ailelerince kullanılabilecek ders materyallerinin hazırlanmasında görev aldım. Bunlar hala Türkiye çapında özel eğitim okullarında kullanılmaktadır. Bocce antrenörüyüm. Bir eğitimci olarak eğitim yaşamını tamamlayan özel bireylerin, toplumdan kopmalarını engellemek, onların sosyal ve sportif yaşamda var olmalarına katkıda bulunabilmek için çalışmalar yapan gönüllüyüm.


Ben Songül Kaya. 1965 Ankara doğumluyum. Hacettepe matematik mezunuyum. Mental retardasyonlu ve beyincik gelişiminde problem olan özel çocuk annesiyim. Kurumsal çalışmalarımı bankacı olarak sürdürmüş bir emekliyim.Özel çocuklarla birlikte vakit geçirmek, onlarla sosyal ortamları paylaşmak , sosyal yaşamın içine onları daha çok katabilmek isteyen bir anneyim.


Ben Hülya Aras. 1966 İstanbul doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. İTÜ mezunu elektrik mühendisi olarak 29 yıl kurumsal hayatın ardından , sosyal girişim alanına gönül verdim. Bu kararımda dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 uzmanlığım, sivil toplum kuruluşları ve girişimci gençler ile olan gönüllü çalışmalarım, eğitmen , coach ve mentor şapkamın etkisi oldu. Sanat, edebiyat ve her türlü etkinlik konusunda aktif katılımcı ve organizatör olmayı  severim.


Ben Asiye Asal. 1968 Bursa doğumluyum. 10 yıldır Niş cafenin işletmecisiyim.2 engelli çocuğun annesiyim. Engelli sorununun üzerine giderek, niye ben , niye benim çocuğum demeden yıllardır diğer ailelere de örnek olmak için mücadelemi sürdürüyorum. Arkadaşlık ve dostluk için herşeyi yaparım.


Gönüllülerimiz: 

Aylin Şen Mimar, Melek Adıktı İşletmeci, Simge Demir Avukat, Barış Vatansever  Mühendis, Ayşe Zık Emekli Yönetici, Can Onur Ekin Mühendis, Dağhan Serpiciler Öğrenci, Büşra Acar Öğrenci, Oğuz Gazi Öğrenci, Ayberk Çetin Fotoğrafçı, Neşe Demiröz Mimar, Faruk Usta Teknisyen,  Sevcan Kılıçaslan Öğrenci, Burcu Yağlı Öğrenci, Yeşim Kuş Eğitmen, Tuncel Sertel Mühendis, Mustafa Bozdemir Mühendis, Ümit Özmen Sinema Yapımcısı, Furkan Eyikul Turizmci,  Hüsniye Büke Emekli Çocuk Gelişim Öğretmeni, Özcan Özdemir Tekstil Mühendisi Profesör, Özlem Aliman Ressam, Ayşe Zeki İşletmeci, Sıla Bozen Mühendis, Ahmet Can Üneş Mühendis, Alper Güvercin Mühendis, Faruk Gençer Öğrenci, Yiğit Okuroğulları Mühendis, Barış Kömürcü mühendis, Mustafa Dirier öğrenci, Can Murat Kumuz işletmeci, Damla Yılmaz öğrenci, Erdem Aras öğrenci, Enes Bulut yazılımcı, Faruk Gençer yazılımcı, Ferahnaz Kılıç öğrenci, Kemal Başaranoğlu mühendis&profesyonel koç, Melahat Şanal muhtar, Özgü Eyyüboğlu mühendis, Özgür İpekçi sosyolog, Zekiyenur Elkan Öğretmen, Gülten kaya mühendis


Hikayemiz

image23

Simbiyoz aktiviteyi nerede ve neden başlattık?

Bir gün Bursa Niş Kafede oturup ideallerimizi paylaştık.Özel eğitime gereksinimi olan bireylerle  ekonomik kısıtlı girişimci gençlerin kaynaştırılarak sosyalleşip , değer üretebilecekleri bir merkezi hayal ettik.  Zaman içinde farklı dezavantajlı bireylere de yaygınlaştırmayı amaçladığımız sürdürülebilir bir sistem kurmak üzere 4 kadın girişimci olarak yola çıkmaya karar verdik. Bu konudaki ihtiyaca bir nebze de olsa katkı koymak temel amacımız. Bu kapsamda faaliyet gösteren tüm partnerlerle : kamu, sosyal girişim platformları, sosyal girişimciler, STK lar , akademisyenler , teknoloji firmaları ve gönüllülerle sosyal etkimizi genişletmeyi amaçlıyoruz.Hedeflerimiz

image24

Bu özel merkezle ilgili neleri en çok seviyoruz?

Özel gereksinimi olan bireylerin iş hayatına geçişini sağlamaktan,

Dezavantajlı bireylere  kültürel, sanatsal, sosyal aktiviteler sağlamaktan,

Özel gereksinimli bireyleri sportif branşlarda geliştirip yarışmalara katmaktan,

Ne yapacağını bilmeyen ailelere rehberlik hizmeti vermekten,

Engellilerin eşit haklara eriştiklerini görmekten,

Ekonomik kısıtlı gençlere destek olmaktan ,

Sosyal girişimci olmak isteyenlere deneyimlerimizi aktarmaktan,

Erken aşama girişim fikri olanları iş yaşamına hazırlamaktan,

Bilgi ve tecrübelerimizi, değişik tatlar halinde kafemizde paylaşmaktan,

Yaşadığımız çevredeki ev hanımlarını üretken hale getirmekten,

Çevremizdeki orta öğretim öğrencilerinin sosyal hizmetlerde aktif rol almasından, 

Toplumda farkındalık yaratmaktan, eleştirel düşünceye hizmet etmekten,

MUTLU OLUYORUZ!

Gönüllü komisyonlarımız

Akademi&Teknoloji

image25

Sosyal medya tanıtım

image26

Proje geliştirme

image27

Mentorluk ağı

image28

Uluslararası sosyal aktivite

image29

Sosyal etki ölçümleme

image30

STK işbirliği

image31

Eğitim

image32

Aile rehberliği

image33

Özel Gereksinimli Birey

image34

Sanayi&Melek yatırımcı

image35

Gönüllü yönetimi

image36

Etkinlikler

../../2019

Açılış

19:00 - 22:00

Simbiyoz Aktivite

Etkinlik Bilgileri

../../2019

Açılış

Sizi .... davet ediyoruz. .......tarafından düzenlenen ........etkinliklerinin tadını çıkarın.

19:00 - 22:00

Simbiyoz Aktivite

08-12/07/2019

Gençlik Kaynaştırma Programı

10:00 - 14:30

Nilüfer özel eğitim meslek okulu

Etkinlik Bilgileri

08-12/07/2019

Gençlik Kaynaştırma Programı

Siz de Nilüfer özel eğitim meslek okulu  atölyelerinde özel gereksinimli bireyler ile ortak etkinlik yapıp öğlen yemek dağıtımına katılabilirsiniz.

ilgilenenlerin info@simbiyozaktivite.com adresine iletişim bilgilerini yollamaları rica olunur.

10:00 - 14:30

Nilüfer özel eğitim meslek okulu

Bize Ulaşın

Bize WhatsApp Üzerinden Ulaşın

Simbiyoz Aktivite

Dinç caddesi No 76I Belis Park Üçevler Mah Nilüfer 16159

0533 363 1364

Bize mesaj atın!

İptal

Bu site, reCAPTCHA ile korunur; Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları geçerlidir.

Bizden haberler almak ister misiniz?