Kuluçka ve Sosyal Girişimcilik Komisyonu:

Kuluçka programları eğitimler, eğitmenler, mentorler, girişimciler ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, revize edilmesi, geliştirilmesi, networklere dahil olunmadı bu konularda projeler ve kaynakların oluşturulması

Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Komisyonu:

Özel gereksinimli bireylerin istihdama katılması, kaynaştırma programları ile sosyalleşmeleri, günlük yaşam becerisi etkinlikleri, ailelerine ve kendilerine yönelik eğitim ve uzman destekleri ve toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar

Hibe ve Projeler Komisyonu:

Kaynak ve mali girdi sağlamak için hibe fonlama projelerine başvuru, sponsor arayışı ve bağış arayışları

Gönüllü ve Üye Yönetimi Komisyonu:

Değerli üye ve gönüllülerimiz derneğimizin vazgeçilmez değerleridir: daha sistemli çalışabilmek adına , topluluğumuzun gelişimine katkı koymak için  öneriler geliştirme ve uygulama

Spor ve Müzik Komisyonu:

Sporcu dart boccie vbg spor faaliyetleri için sporcu yetiştirme, yarışmalara hazırlık, katılım, bu konularda projeler üretme. Müzik topluluğu kurma eğitmen, müzik aleti vbg temini, dersler, provalar, konserler düzenleme vbg

İletişim Komisyonu:

Basın, duyurular, sosyal medya, ziyaretler çalışma başlıklarıdır

Simbiyoz Sosyal Kooperatifi ve Yaşam Köyü Kurucu Üyeleri Çalışma Komisyonu:

Ticari muadillerinden farklı olarak, sosyal kooperatiflerin ana misyonu bir tür kolektif ya da kamusal fayda sağlamaktır; ekonomik kâr ikincil ya da tali bir hedeftir. Bu tür kolektif faydalar arasında yaşlıların veya bakıma muhtaç kişilerin bakımı, yeniden mesleki eğitim ve işe yerleştirme ve çeşitli adil ticaret ticari hedefleri yer alır. Sosyal girişim modeline çok benzer şekilde, bu sosyal kooperatifler hayırseverlerin ve yardımseverlerin paralarının ve bir tür kazanılan gelirin birleşimiyle finanse edilir.

Sosyal Fayda Topluluğu Yazılım Çalışma Komisyonu:

Sosyal girişimler ve sivil toplum kuruluşları ile yazılım öğrenci ve uzmanlarını karşılıklı buluşturacak platformun oluşturulması ve engelli yazılımcıların kapsayıcılığı  
Bu komisyonlarımızda gönüllü yer almak için lütfen gönüllü formumuzu doldurunuz,  görev alarak destek sağlamak istediğiniz konuyu belirtiniz
KVKK aydınlatma metni, açık rıza metni ve iletişim sözleşmesi için
KVVK
Tüm başvuru formlarımız için
https://linktr.ee/simbiyozaktivite