Girişimcilik
İnovasyon
Problem Belirleme
Yenilikçi Fikir Geliştirme
İş Modeli
Yalın canvas
Değer önerisi oluşturma
İş Planı Geliştirme
Finans
Gelir Modeli
Gelir-Gider Tablosu
Müşteriyi anlama
Müşteri ilşkileri
Fiyatlama
Firma değerleme

 

Pazarlama
Pazarlama
Marka Yönetimi
Pazara Giriş
Dijital Pazarlama, Markalaşma ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi
Yatırımcı Günü Hazırlığı ve Yatırımcı Sunumu
Yatırımcı Sunumu
Pitch Desk
Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Markalaşma
Stratejik Plan Geliştirme (SWOT, Misyon, Vizyon, Değerler, Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler)
İş Akışları
Hukuki Süreçler
Girişimin Yasallığı ve Sözleşmeler
Girişimin ve Girişimcinin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ile Korunması
Şirket Kurma Aşamaları
Sürdürülebilirlik
Temel süreçler
Ortaklıklar
Sürdürülebilirlik