DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

Tüzüğü görüntülemek için tıklayın

 GÖNÜLLÜLÜĞÜN TANIMI:Gönüllülük; vaktin, diğer insan, grup veya kurumlara fayda sağlamak için sarf edildiği herhangi bir faaliyeti ifade eder. Gönüllülük, insanların kişilere ve topluma fayda sağlamak için gerçekleştirmiş olduğu bir sosyal faaliyet şeklidir. Diğer bir tanıma göre gönüllülük; bizlere verilen akıl, beden, vakit, emek gibi pek çok kıymetin doğrudan karşılık beklemeden insanlarla ve diğer varlıklarla paylaşılmasıdır.

GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI: Gönüllüler diğer insanlara yardım etmekten başka; ait olma duygusu, bağlılık ihtiyacı, itibar kazanmak, saygınlık, kendi sosyal ağını inşa etme, arkadaşlık kurmak, kariyer yapmak, iyi bir okuldan kabul almak, becerilerini artırmak, kendini test etmek, benlik gelişimi, kendisini daha iyi hissetmek ve hayatını istikrara kavuşturmak, bir problem, olay veya bir grup insan hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak gibi pek çok farklı gayelerle gönüllü olabilirler.

GÖNÜLLÜLÜĞÜN FAYDALARI:Gönüllülüğün sağlık, kariyer, sosyalleşme, aidiyet gibi birçok alanda sağladığı önemli faydalar bulunmaktadır. Gönüllülük, gönüllülük yapan kişinin yanı sıra, gönüllülükten yararlananlara ve topluma da çeşitli faydalar sağlamaktadır. Gönüllülük, sosyal sermayeyi geliştirdiği ve insanların yaşadıkları yerlere faydalı olmasını sağladığı için ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Gönüllülük bireysel ve toplumsal sağlığı yükseltmek için bir araç olabilir. Aslında, gönüllülük, toplumu bir arada tutan ve işlemesine katkıda bulunan bir tutkaldır ve bu özelliğiyle toplumun yüzleştiği problemlerin üstesinden gelebilmesine katkı sağlar. Gönüllülük; sivil değerleri aşılamak, politik davranışları yükseltmek ve demokrasiyi ve toplumu ilerletmek için bir yol olarak kabul edilir. 

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK:Gönüllülükle ilgili küresel gelişmeler ve ülkemizdeki toplumsal kabullere rağmen Türkiye’de gönüllü faaliyetlere katılım düzeyi yapılan uluslararası araştırmalarda düşük çıkmaktadır. Bu araştırmalardan birisi olan Dünya Bağışçılık Endeksi’nin (World Giving Index) 2018 yılı verilerine göre bir kurum bünyesinde gönüllülük için harcanan zaman açısından Türkiye, 146 ülke arasında 126. sırada yer almaktadır. Farklı ülkelerde ve toplumlarda yaşayan bireylerin değerlerini ve inançlarını saptamaya çalışan ve 1981 yılından beri yaklaşık olarak 100 ülkede düzenli olarak yapılan dünyanın en kapsamlı sosyal araştırma projesi olan Dünya Değerler Araştırması (World Values Survey)’nın 6. aşamasına göre de Türkiye’de herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı %1,7’dir. Bu oran 18-35 yaş aralığındaki gençler için %7,7 olarak gerçekleşmiştir (2014)

GÖNÜLLÜLÜK KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ: Gençlerimizin gönüllü olması geleceğimiz için umut demektir. Esnek, proje bazlı ve özgür düşünen, teknolojiyi iyi kullanabilen gençler ülkemizin gönüllülük çıtasını yukarı taşıyacaktır. Öncelikli hedef kitlemiz gençler olmakla birlikte gönüllü olan herkes gençtir fikrinden hareketle gönüllülük konusunda yaş sınırımız bulunmamaktadır. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımı özgüvenlerinin ve becerilerinin artmasını sağlayacak sosyal katılımlarını ve girişimciliklerini geliştirecektir. 

Yukarıdaki yazı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler 2019 Kitabından alıntıdır tamamı için https://images.gencgonulluler.gov.tr/get-file/59fcb39438064067851067961643117d.pdf