Simbiyoz Aktivite çatısı altında farklı disiplinlerden sinerji yaratan bir topluluk olarak ;

Vizyonumuz:

 Global partnerlerimizle birlikte , dezavantajlı kitleleri kapsayıcı, özgürleştirici, inovatif aksiyonları destekleyen, sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenen bir çözüm merkezi olmak.  

Misyonumuz:

 Gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile birlikte kaynaklarımızı verimli, sürdürülebilir kılacak somut projeler geliştirerek dezavantajlı bireylerin ve farklı aşamalardaki sosyal girişimcilerin katılımcı ve üretken olarak toplumsal hayatta yer almasını sağlamak.  

Değerlerimiz: Birlikte Filizleniyoruz

•Güvenilirlik

•Şeffaflık

•Fayda sağlayıcılık

•Sürdürülebilirlik

•Kapsayıcılık

•Saygınlık