Sosyal bir girişim ve bir sivil toplum kuruluşu olan Simbiyoz Aktivite Birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası paydaşları ile birlikte birçok projeye dahil olup, sosyal etkisini artıracak işbirliklerini artıracak çalışmalarını sürdürmektedir .