Büyüme açısından çeşitli faydalar sağlayan sorumluluk projeleri şirketlerin farklı pazarlarda daha hızlı tanınmalarına ve dolayısıyla yeni pazar geliştirme çabalarının daha etkin ve daha az maliyetli olmasına yardımcı olabilmektedir. Bu aşamada sadakat, güven, bağlılık gibi soyut değerler geliştirilerek itibar ve finansal getiri artırılabilir.