SİMBİYOZ AKTİVİTE MERKEZİ OLARAK; 

DEZAVANTAJLI BİREYLERE YÖNELİK YAPILACAK AKTİVİTELERİMİZ:

1. Müzik koro etkinlikleri

2. Toplum içerisinde sosyalleşmelerini sağlayacak etkinlikler

3.  El becerisi geliştirme atölyesi etkinlikleri

4. Üretime katılmayı destekleyici atölye etkinlikleri

Sorularınız İçin İletişime Geçebilirsiniz!