AÇILDIK !

Üçevler Mah Dinç caddesi Belis Park 76H No 10 Nilüfer 16159

sabit 4442909 mobil 0533 363 1364

Simbiyoz Aktivite

Simbiyoz Aktivite çatısı altında farklı disiplinlerden sinerji yaratan bir toplululuk olarak ;

Vizyonumuz : 


Global partnerlerimizle birlikte , dezavantajlı kitleleri kapsayıcı, özgürleştirici, inovatif aksiyonları destekleyen, sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenen bir çözüm merkezi olmak. meetup kafe cafe

Misyonumuz:

Gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile birlikte kaynaklarımızı verimli, sürdürülebilir kılacak somut projeler geliştirerek özel gereksinimli bireylerin ve farklı aşamalardaki sosyal girişimcilerin katılımcı ve üretken olarak toplumsal hayatta yer almasını sağlamak. meetup kafe cafe

Değerlerimiz:Birlikte filizleniyoruz meetup

•Güvenilirlik

•Şeffaflık

•Fayda sağlayıcılık

•Sürdürülebilirlik

•Kapsayıcılık

Gönüllü komisyonlarımız

Akademi&Teknoloji

image1

Sosyal medya tanıtım

image2

Proje geliştirme

image3

Mentorluk ağı

image4

Uluslararası sosyal aktivite

image5

Sosyal etki ölçümleme

image6

STK işbirliği

image7

Eğitim

image8

Aile rehberliği

image9

Özel Gereksinimli Birey

image10

Sanayi&Melek yatırımcı

image11

Gönüllü yönetimi

image12